Navigacija Life
Portal EcoLex Life

Splošni pogoji uporabe portala

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA EcoLex Life

1. Uvodne določbe
2. Opredelitev pojmov
3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika
3.1 Vsebina portala
3.2 Razpoložljivost portala
3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema
4. Politika zasebnosti
5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic
6. Uporaba portala
6.1 Anonimen neregistrirani uporabnik
6.2 Brezplačno registriran uporabnik

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe portala EcoLex Life (v nadaljevanju »Splošni pogoji uporabe«) opredeljujejo pogoje uporabe portala EcoLex Life.

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike in brezplačno registrirane uporabnike.

Družba Tax-Fin-Lex si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh portala EcoLex Life.

2. Opredelitev pojmov

Portal EcoLex Life obsega vsebino spletnih strani na naslovu www.ecolex.si.

Nosilec portala EcoLex Life je družba Tax-Fin-Lex d.o.o.

Uporabnik je anonimen neregistriran uporabnik ter brezplačno registriran uporabnik.

Anonimen neregistriran uporabnik je oseba, ki brez izvedenega postopka registracije in brez prijave dostopa do spletnih strani portala EcoLex Life.

Brezplačno registriran uporabnik je oseba, ki je izvedla postopek registracije in ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do strani portala EcoLex Life in podatkov, namenjenih brezplačno registriranim uporabnikom.

Aktivnost uporabnika predstavlja uporabnikove vpoglede na spletne strani in v dokumente portala EcoLex Life, namenjene samo naročnikom.

3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika

3.1 Vsebina portala

Nosilec si bo prizadeval, da bodo na portalu EcoLex Life uporabnikom na voljo vse relevantne, točne in najnovejše informacije s področja okoljevarstva. Pri tem je nosilec portala EcoLex Life zavezan, da si prizadeva zagotoviti uporabnikom portala navedene informacije, na noben način pa ni pravno zavezan uporabnikom dejansko zagotoviti vseh navedenih informacij. Ker so informacije, uvrščene na portal, nujno posledica subjektivne presoje nosilca portala, je uporabnik portala zavezan upoštevati, da objektivno obstaja možnost, da informacije in podatki niso celoviti, popolni, točni ali posodobljeni. Poleg tega nosilec uporabnike portala opozarja, da so informacije in podatki na teh spletnih straneh splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, družba Tax-Fin-Lex priporoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Stališča in mnenja avtorjev na teh spletnih straneh niso nujno hkrati tudi stališča uredništva ali družbe Tax-Fin-Lex.

Nosilec si pridržuje pravico, da lahko spremeni, doda ali odstrani vsebino spletnih strani portala EcoLex Life, kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Nosilec ne jamči, da so elektronska besedila predpisov na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradnih besedil. Predpisi, objavljeni v uradnih listih, so edini verodostojni vir.

Nosilec ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova točnosti, popolnosti in ažurnosti informacij in podatkov na straneh portala EcoLex Life in na povezavah oziroma povezanih drugih spletnih straneh.

Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev na portalu EcoLex Life, je v celoti izključena. Uporabniki na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

3.2 Razpoložljivost portala

Nosilec vzdržuje portal EcoLex Life tako, da je praviloma dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu.

Nosilec si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendom. Možni so tudi izpadi dostopa do portala EcoLex Life zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani družbe Tax-Fin-Lex, ali internetnih ponudnikov ali pa opreme na strani uporabnikov, za kar pa nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost nosilca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do portala EcoLex Life, je v celoti izključena.

3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do portala EcoLex Life zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Nosilec svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do portala EcoLex Life, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

4. Politika zasebnosti

Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob brezplačni registraciji. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov.

Nosilec se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali nosilcu, varoval kot poslovno skrivnost in uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Nosilec za vsakega registriranega uporabnika vodi njegove aktivnosti in pri tem beleži IP številko uporabnika, verzijo brskalnika, uporabniško ime, dokumente, do katerih je dostopal, čas dostopa ter število vpogledanih dokumentov. Podatki se uporabijo za statistične namene s ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje.

Nosilec tretjim osebam ne bo posredoval podatkov o uporabnikih.

Portal EcoLex Life uporablja piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Portal EcoLex Life vsebuje elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in EU in določbami Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1)( Ur. l. RS , št. 45/2001 do 100/13) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 do 56/15).

Uporabniki portala EcoLex Life smejo uporabljati informacije in podatke vključene v portal EcoLex Life le za svoje potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz portala EcoLex Life pod pogojem, da navedejo vir Tax-Fin-Lex.

Povezave na spletne strani portala EcoLex Life so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja »Vir Tax-Fin-Lex« ter da se po kliku portalske strani EcoLex Life prikazujejo v samostojnem okviru, z vsemi elementi portala EcoLex Life, še zlasti z oznakami blagovne znamke EcoLex Life, morebitnimi oglasi in pravnim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo družbe Tax-Fin-Lex kadarkoli odstrani.

Uporabniki portala EcoLex Life odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala družbi Tax-Fin-Lex zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

6. Uporaba portala

Za vse uporabnike portala veljajo Splošni pogoji uporabe, objavljeni na spletnih straneh nosilca.

V primeru spremembe Splošnih pogojev uporabe veljajo spremenjeni Splošni pogoji uporabe.

6.1 Anonimen neregistrirani uporabnik

Anonimen neregistrirani uporabnik portala EcoLex Life ima dostop do vsebin portala, ki so dostopne vsem uporabnikom.

6.2 Brezplačno registriran uporabnik

Brezplačno registriran uporabnik v postopku registracije:

  • vnese svoje resnične in pravilne podatke o elektronskem naslovu in/ali ostalih podatkih (ime, priimek, telefon,…)
  • prejme geslo in uporabniško ime za vstop v portal na svoj e-naslov,
  • prebere Splošne pogoje uporabe portala EcoLex Life in potrdi, da se z njimi strinja.

Po posredovanju podatkov in potrditvi se uporabnik lahko prijavi v portal kot brezplačno registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik uporabljati hkrati samo na enem računalniku, ga hraniti kot poslovno skrivnost in ga ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru zlorabe lahko družba Tax-Fin-Lex uporabniško ime in geslo brez predhodnega obvestila uporabnika nemudoma ukine. Uporabniško ime in geslo ostajata aktivna v sistemu nosilca 6 mesecev od zadnje prijave na portal EcoLex Life.

Brezplačno registriran uporabnik lahko dostopa do vseh informacij, ki so na voljo na portalu EcoLex Life. Če brezplačno registriran uporabnik ne želi več prejemati obvestil ali ne želi več biti registriran, se mora odjaviti s portala EcoLex Life.

V Ljubljani, 22. 5. 2018

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Spoštovani uporabnik portala EcoLex Life! Obveščamo vas, da se z letom 2023 ta stran ne bo več posodabljala in vaš brezplačni dostop ne bo več aktiven. Ažurne okoljevarstvene vsebine smo preselili na portal Tax-Fin-Lex. Za več informacij nam pišite na info@tax-fin-lex.si ali nas pokličite na 01 4324 243.
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window